Wie is Buro SOV?

Buro SOV is opgericht- en wordt vertegenwoordigd door Richard von Bannisseht. Een afgestudeerd pedagoog en ervaren jeugdzorgwerker die zich heeft gespecialiseerd in het geven van voorlichting op het gebied van social media in combinatie met seksuele opvoeding. De afgelopen 3 jaar heeft Richard hoofdzakelijk op Amsterdamse scholen voorlichting gegeven in samenwerking met een andere aanbieder. Buro SOV heeft echter de visie dat 'alle kinderen' in Nederland zouden moeten worden voorgelicht, waarna de pijlen nu ook op de rest van Nederland worden gericht. 

Buro SOV staat voor Seksuele Opvoeding en Voorlichting. De Voorlichting moet worden gezien als de 'core business' waar de Seksuele Opvoeding als rode draad doorheen loopt. De 'seksualisering' van de maatschappij en de trends op sociale media, zijn grotendeels de oorzaak van een verandering in de 'gangbare' ontwikkeling van kinderen. Deze tendens impliceert de bittere noodzaak voor een accurate- en bovendien tijdige seksuele opvoeding. Social media kan hierbij niet los worden gezien. De Seksuele Opvoeding an sich richt zich voornamelijk op ouders/ opvoeders door middel van specifieke Voorlichting (en ook hierbij) in combinatie met social media.

Kortom: Seksualiteit en Social Media; 2 aspecten waar (bijna) alle kinderen/jongeren mee worden geconfronteerd gedurende hun ontwikkeling en doorgaans onvoldoende in worden begeleid. Daarom Buro SOV!       

 

Waarom Buro SOV?

Sociale media is in deze huidige maatschappij niet meer weg te denken en zal naar verwachting in omvang en mogelijkheden alleen nog maar toenemen. Online met elkaar in contact zijn en de wereld ontdekken is niet alleen bij volwassenen erg populair, bij kinderen en jongeren neemt deze behoefte ongekende en steeds vaker obsessieve vormen aan (gebruik tussen 12-25 jarigen = 95%, gemiddeld 1-3 uur per dag*, bron: SCP, 2017). De mogelijkheden lijken oneindig en zijn continu in ontwikkeling. Dit heeft vele voordelen en kan bovendien ook heel erg leuk zijn, maar tegelijkertijd schuilt er ontzettend veel gevaar in het gebruik hiervan. Volwassenen, maar vooral ook kinderen en jongeren zijn zich niet bewust van de vele gevaren die ‘sociale media’ herbergt en staan hier ook nauwelijks of niet bij stil. Dit is de absolute aanleiding om dit probleem te lijf te gaan. *De meeste leerlingen besteden dus meer tijd aan social media dan aan hun huiswerk...dus waarom zouden zij hierin dan niet (moeten) worden begeleid??  Aan de hand van talloze voorbeelden en statistieken van incidenten- en slachtoffers als gevolg van gebruik van sociale media, kan worden geconcludeerd dat deze gevaren als een probleem kunnen (lees: moeten) worden vastgesteld. De verwachting is dat het aantal slachtoffers niet vanzelf zal afnemen en – aannemelijker wijs – zelfs zal toenemen. De ernst van dit probleem moet als aanzienlijk worden beschouwd, omdat misbruik van sociale media verstrekkende gevolgen kan hebben voor het slachtoffer; waarbij zelfs diverse voorbeelden van zelfmoord bekend zijn.

 

Daarom houdt Buro SOV zich bezig met het ontwikkelen van trainingen en het geven van voorlichtingen. De interventie in de vorm van (preventieve) voorlichting aan kinderen, jongeren en volwassenen is niet bedoeld om het probleem op te lossen, want dit is simpelweg een utopie. De interventie richt zich op de bewustwording van de gevaren van sociale media, het bieden van handvatten voor veilig internetgebruik en als gevolg hiervan het beperken/terugdringen van het aantal (online)slachtoffers.

 

Kijk voor het volledige aanbod en meer info bij de pagina 'Diensten'