Missie & Visie

De missie van Buro SOV is grotendeels ook de doelstelling,namelijk; om zoveel mogelijk mensen voorlichting te geven omtrent de gevaren en valkuilen van social media en het web, om hen te behoeden voor persoonlijk leed. Voornamelijk scholen, maar ook andere organisaties kunnen gebruik maken van de expertise van Buro SOV. Het is lastig om dit concreet te maken, maar de visie van Buro SOV is, dat eigenlijk elke 'leek' die zich online begeeft deze (of soortgelijke) voorlichting zou moeten krijgen. Hierbij is sprake van een groot aantal mensen waardoor kan worden vastgesteld dat nooit iedereen zal worden bereikt. Vandaar het streven naar ‘zoveel mogelijk’ mensen. Het gevolg hiervan is, dat de doelstelling nooit zal worden behaald, simpelweg doordat de missie 'oneindig' is. Daar komt bij dat er wel degelijk veel draagvlak is voor een interventie als deze, maar dat (het gebrek aan) ‘geld en subsidie’ helaas een doorslaggevende factor kan zijn bij het wel of niet inzetten hiervan. Buro SOV zal zich dan ook met volle overgave inzetten om organisaties, gemeenten, bedrijven, stichtingen, enz. te overtuigen van de essentie om geld beschikbaar te stellen voor voorlichtingen als deze.