Aanbod

Voorlichting/Training: Danger Online!? 

'Danger Online!?' is een voorlichting/training omtrent de gevaren bij het gebruik van social media, waaronder Sexting¹ en Grooming². Aan de hand van een interactieve training worden de leerlingen wegwijs gemaakt binnen feitelijke- en wettelijke kaders en tegelijkertijd geconfronteerd met de keerzijde van (hun geliefde) social media.  

 

De training is bedoeld voor verschillende doelgroepen. Globaal komen in elke interactieve training de volgende onderwerpen aan bod: actualiteit, praktijkvoorbeelden, voorwaarden en begrippen van verschillende social media-platforms, de gevaren van Sexting & Grooming en wordt er aandacht besteed aan (seksuele) weerbaarheid. Uiteraard is er ook volop gelegenheid voor (persoonlijke) vragen en wordt uitgelegd hoe en waar jongeren eventuele hulp kunnen krijgen. 

Anders dan de naam van de training misschien doet vermoeden, wordt er zeker ook voldoende aandacht besteed aan de leuke kanten van social media! Het accent zal echter liggen op de gevaren en valkuilen waar jongeren vaak niet op bedacht zijn en waar kwaadwillenden als oplichters, groomers en pestkoppen 'handig' gebruik van maken. 

 

¹ Sexting: het maken en verspreiden van seksueel getinte foto's, filmpjes en/of teksten via social media en mobiele telefoon. 

² Grooming: digitale kinderlokkers. Mensen die zich voordoen als iemand anders, met als doel (seksueel) misbruik maken van minderjarigen door hen te misleiden. 

 


Basisonderwijs

Deze voorlichting is gericht op leerlingen binnen het BO (groep 7 en 8). Hierbij wordt ingegaan op de basale mogelijkheden van social media en specifiek op de (mogelijke) gevaren, waaronder; sexting & grooming, privacy en voorwaarden.De leerlingen krijgen ook inzicht in grensoverschrijdend gedrag (gebaseerd op het Vlaggensysteem) en hoe een situatie kan worden ingeschat. Daarnaast krijgen de leerlingen handvatten, tips en info voor positief en veilig internetgebruik. De duur van het programma is  90 minuten, maar kan ook worden aangepast naar gelang de situatie en/of de behoefte. 

Voortgezet Onderwijs

Deze voorlichting is gericht op leerlingen binnen het VO (brugklas, klas 2, 3 en evt. 4). Hierbij wordt ingegaan op de basale mogelijkheden van social media en specifiek op de (mogelijke) gevaren, waaronder; sexting & grooming, privacy en voorwaarden. De leerlingen krijgen ook een inkijkje in het 'puberbrein' en inzicht in grensoverschrijdend gedrag (gebaseerd op het Vlaggensysteem). Daarnaast krijgen de leerlingen handvatten, tips en info voor positief en veilig internetgebruik. De duur van het programma is  90 minuten, maar kan ook worden aangepast naar gelang de situatie en/of de behoefte

Speciaal Onderwijs

Deze voorlichting is gericht op leerlingen binnen het SBO en het SVO (leeftijd: 10 tot 18 jaar). Hierbij wordt ingegaan op de basale mogelijkheden van social media en specifiek op de (mogelijke) gevaren, waaronder; sexting & grooming, privacy en voorwaarden. Daarnaast krijgen de leerlingen handvatten, tips en info voor positief en veilig internetgebruik. Inhoudelijk en didactisch zal rekening worden gehouden met het niveau, beperkingen, spanningsboog, differentiatie, enz. De duur van het programma is 45, 60 of 75 minuten. In overleg wordt dit afgestemd, alsmede de specifieke kenmerken van de doelgroep. Ouders/Opvoeders

Deze voorlichting is ontwikkeld voor ouders en opvoeders van kinderen vanaf 6 jaar oud. In deze voorlichting wordt niet alleen ingegaan op de basale mogelijkheden van social media en de gevaren die het web herbergt, er wordt ook aandacht besteed aan de seksuele opvoeding van kinderen die al heel vroeg begint en onlosmakelijk verbonden is met de mogelijkheden van het internet.  

Zo wordt bijvoorbeeld ingegaan op (seksuele) ontwikkelingsfasen van kinderen en komt het functioneren van het 'puberbrein' aan bod. Daarnaast zullen kenmerken van seksueel - grensoverschrijdend - gedrag worden besproken, gebaseerd op het 'Vlaggensysteem'. Voorts krijgen de ouders/opvoeders handvatten, tips en info voor seksuele opvoeding en voor het begeleiden van hun kinderen bij internetgebruik. De duur van het programma is  90 minuten. 

Jeugdzorg

Deze voorlichting is gericht op jongeren binnen de jeugdzorg. Bijvoorbeeld: tijdelijk woonachtig op een leef- of behandelgroep, maar ook in pleeggezinnen (leeftijd: 10 tot 18 jaar). Hierbij wordt ingegaan op de basale mogelijkheden van social media en specifiek op de (mogelijke) gevaren, waaronder; sexting & grooming, privacy en voorwaarden. Daarnaast krijgen de leerlingen handvatten, tips en info voor positief en veilig internetgebruik. Inhoudelijk en didactisch zal rekening worden gehouden met de problematiek van de jongeren. In overleg met de pedagogisch medewerkers zal het programma worden aangepast en passend worden gemaakt. Denk hierbij aan; ADHD, spanningsboog, (des)interesse, actualiteit, enz. De duur van het programma is 45 of 60 minuten. In overleg wordt dit afgestemd en een voorbespreking maakt standaard onderdeel uit van een voorlichtingssessie.