Welkom op de website van Buro SOV!

Buro SOV geeft voorlichting/training omtrent de gevaren en valkuilen bij het gebruik van social media, waarbij de seksuele opvoeding als een rode draad verweven is. Er zijn passende programma's ontwikkeld voor zowel het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en de jeugdzorg. Daarnaast is er ook een programma dat gericht is op ouders en/of opvoeders. Alle programma's kunnen bovendien op maat worden toegespitst op de wensen/behoeften van de afnemer. 

 

Voorlichting al mogelijk vanaf € 89,--

(schooljaar 2020/2021)

 

Nieuw! Vanaf het schooljaar 2020/2021 biedt Buro SOV ook trainingen aan op het gebied van 'Burgerschap'. Deze training is speciaal bedoeld voor scholen die door het lerarentekort met de handen in het haar zitten. De training 'Burgerschap' kan dan tijdelijk soelaas bieden, voor zowel een heel semester, maar ook voor alleen een dag(deel) en kan op maat worden geleverd. Neem contact op voor meer info.