Welkom op de website van Buro SOV!

Buro SOV geeft voorlichting/training omtrent de gevaren en valkuilen bij het gebruik van social media, waarbij de seksuele opvoeding als een rode draad verweven is. Er zijn passende programma's ontwikkeld voor zowel het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en de jeugdzorg. Daarnaast is er ook een programma dat gericht is op ouders en/of opvoeders. Alle programma's kunnen bovendien op maat worden toegespitst op de wensen/behoeften van de afnemer. 

 

Voorlichting al mogelijk vanaf € 89,--

(schooljaar 2019/2020)